Open Call AK47-expositie

AK 47 puzzle
Kunstenaars gezocht die de kalashnikov in hun werk gebruiken

In samenwerking met beeldend kunstenaar Art van Triest organiseert Artspace Flipside een AK47-expositie. Deze expositie zal beeldend werk tonen van kunstenaars die op een manier de AK47 als uitgangs- of eindpunt gebruiken.

Alle beeldmakers worden uitgenodigd om hun kalashnikov project in te dienen, op basis van de inzendingen wordt een selectie gemaakt.

Selectiecriteria
Wie: (beeldend) kunstenaars en ontwerpers

Wat: bestaand of nog te realiseren werk dat de kalashnikov als uitgangs- of eindpunt gebruikt

Waar: Artspace Flipside in Eindhoven

Wanneer: Deadline call: 1 maart 2015

Expositie: 29 mei tot 12 juli 2015

Over Art van Triest
Beeldend kunstenaar Art van Triest gebruikt algemeen bekende objecten en sterke beelden om te spelen met de verwachtingen van de toeschouwers. Ze worden uitgedaagd om de confrontatie aan te gaan met objecten die ze in het dagelijks leven liever mijden.

> Over Flipside
Artspace Flipside is een kunstenaarsinitiatief in Eindhoven waar met grote regelmaat exposities en muzikale uitvoeringen worden gegeven.
Artspace Flipside is een project van stichting de Zesde Kolonne en biedt een podium voor makers die theater, dans, performance, film, fotografie, video, geluid, muziek, kunst, architectuur en wetenschap, op het scherpst van de snede, aan een publiek willen tonen.

Stuur documentatie (max. 200 woorden, beeldmateriaal en cv) naar:

AK47@kolonne.nl
of
Artspace Flipside Postbus 2089 5600 CB Eindhoven

Voor de geselecteerde kunstenaars is een kleine onkostenvergoeding beschikbaar.

 

Artists sought to use the Kalashnikov in their work

In collaboration with visual artist Art of Trieste Artspace Flipside organizes an AK47 exhibition. This exhibition will display art work by artists who in any manner the AK47 as a starting or ending point.
All image-makers are invited to submit their Kalashnikov project, based on the entries a selection is made.

Selection
Who: (visual) artists and designers
What: existing or yet to be realized work that uses the Kalashnikov as a starting or ending point
Where: Artspace Flipside in Eindhoven
when:
Call Deadline: March 1, 2015
Exhibition: May 29 to July 12, 2015

About Art van Trieste
Visual artist Art van Triest commonly known objects and strong images to play with the expectations of the audience. They are challenged to confront with items they would rather avoid in everyday life.

About Flipside
Artspace Flipside is an artists' initiative in Eindhoven are given regularly exhibits and musical performances.
Flipside is a project of foundation Sixth Kolonne and provides a platform for makers of theater, dance, performance, film, photography, video, sound, music, art, architecture and science, on the cutting edge, to show to an audience .

Send documentation to (max 200 words, images and cv.):

AK47@kolonne.nl
or
Artspace Flipside PO Box 2089 5600 CB Eindhoven

For the selected artists is a small allowence for expences available.