De Zesde Kolonne is als produktie-organisatie actief sinds 1984.
De stichting is opgestart om produkten van audio-visuele aard, in eigen beheer te ondersteunen, produceren, realiseren en/of onder aandacht van een publiek te brengen.

Hieronder, helaas onvolledige, informatie over de periode 1984 - 1994

 

In eerste instantie gestart als label om cassettes, vinyl, drukwerk, en super 8 films in distributie te brengen, is de Zesde Kolonne in de loop der jaren uitgegroeid naar een organisatie, waarbinnen produkten van begin tot eind, begeleid en gerealiseerd worden.

In de aanvangscluster waren bands als VovoKai, Zwoek, MTVS, Afflict actief, schilders E. de Smet en Frank Teeuwes, beeld registratie van Luk Sponselee, Yvette Bolger en geluidsregistratie door Kees de Groot en Pidah.

 

Op kleine schaal werden cassettes met voornamelijk home-tape muziek en geluid gerealiseerd. In een live situatie kwamen de verschillende disciplines bij elkaar en verschillende performances werden aaneengeregen tot een avondvullende presentatie.

Een van de inmiddels verdwenen overblijfselen van zo'n manifestatie was het enorme betonnen tandwiel bij V2 in 's-Hertogenbosch.

Kijk hier naar een registratie van 6e Kolonne performance op 17 april 1985 in Club Moral te Antwerpen.


Vanuit het home-taping is de behoefte ontstaan om op een grotere lokatie en in betere omstandigheden te kunnen repeteren / spelen, opnemen en uitvoeringen te kunnen geven...


Vanaf 1985 is de Zesde Kolonne gevestigd in
aktivitetiencentrum 2B te Eindhoven.

Samen met 2B heeft de Zesde Kolonne dit centrum mede vormgegeven door creatieve uitvoeringen van personen en groepen uit de Zesde Kolonne, organiseren van concerten, tentoonstellingen en het creeren van werksituaties voor derden.
 


Een volgende stap, naast het organiseren en produceren van tournees en projecten, was het realiseren van een repetitieruimte annex geluidsstudio.

Deels om het gebouw een bredere invulling te kunnen geven, en deels uit de behoefte om geluidsopnames te kunnen maken.

In de loop der jaren heeft een vaste groep van muzikanten en geluidsmakers van deze ruimte gebruik gemaakt.

Gebruikers waren en zijn

The Rose Frustrates
35007 - 69 Charger
The Super Dispencers
Spades - Shearer - 7 Zuma 7
Suimasen - Turbine
Zombies Under Stress
Hard Headed Soul
Steve Hubback

Om een zo groot mogelijke controle op het eind produkt te blijven behouden, is een 7 persoons bestel bus in het bestand van de stichting opgenomen. Op deze manier is het mogelijk om met een grotere zelfstandigheid te kunnen opereren en op een low-budget manier projecten te realiseren.

De opkomst van video en beeldmanipulatie heeft er voor gezorgd, dat een compacte vhs-off- line studio het gat in de audio-visuele divisie gedicht heeft. Deze no-budget studio voorziet in de behoefte, die er is ontstaan om audio-visuele kunstenaars en video/filmers om hun werk ten uitvoer te kunnen brengen.

De organisatie heeft een groei doorgemaakt, waardoor er nu op internationaal niveau geopereerd kan worden. Niet alleen Europese tournees en projecten van zowel beeld als geluid zijn gerealiseerd, maar ook uitwisselingen met verschillende gelijksoortige organisaties. De meest geslaagde uitwisseling is die met de stad Ljubljiana, in Slovenie.Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vervolg op de tweede uitwisseling met Minsk in Belarus (Wit Rusland).

Deze expansie in organiseren heeft ook een grotere diversiteit met zich mee gebracht. Wat in eerste instantie alleen op magneetband, stencil of vinyl uitkwam is nu uitgegroeid tot cd, 16 mm of in boekvorm.
Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat kleine oplagen in de vorm van cassettes, t-shirt en drukwerk nog steeds tot de dagelijkse gang van zaken behoren.

De financiele middelen voor de verschillende projecten komen uit verhuur-, en verkoop-opbrengsten, subsidies en eigen kapitaal.
  De vorm en spreiding van een bepaald project vraagt om een specifieke financiele aanpak, die niet in regels of wetten is vast te leggen.
Een enkele keer worden er voor speciale projecten subsidies aangevraagd. Zo is de bestelbus en video-studio voor een groot deel uit subsidies voortgekomen.  

De kracht van de Zesde Kolonne ligt in het kunnen improviseren en reageren op kleine en grotere originele projecten.

Het doel is altijd geweest om deze onder de aandacht van een publiek te brengen zonder daarbij gehinderd te worden door een vaste lijn of een speciaal type produkt.

In het geval van de Kolonne gaat het om de verschillende samenwerking verbanden en de kruisbestuiving, die daardoor ontstaan.

Dit geeft weer een impuls om andere cultuur verschijnselen teonderzoeken. Zo wordt de opname/repetitie ruimte zowel door house- als heavy-grunge-metal bands benut.

Audio-visuele presentatie voor een culturele genootschap of een culturele uitwisselinng worden met het zelfde gemak gerealiseerd.

Door deze verscheidenheid is de Zesde Kolonne uitgegroeid naar een actieve flexibele organisatie, die op het scheidingsgebied van sub-cultuur/underground en de gevestigde culturele orde haar plaats heeft verworven.

 
Voor meer achtergrond informatie over de periode 1984 - 2000