Aan:
...........


Van:
Stichting Zesde Kolonne
Stichting Vredesburo Eindhoven

Betreft: aanvraag onkosten en voor-financiering bijdrage boekwerk uitgave.

Eindhoven, 01-12-02
Geachte,

Via deze weg wil ik U graag verzoeken om een financiële bijdrage te verlenen ten bate van de publicatie van een boek van de Servische schrijver Vladimir Markovic.
Dit boek, wat als werktitel "King of Mosquitoes" heeft, is een persoonlijk relaas over de situatie in Servië in de afgelopen twintig jaar. Vladimir Markovic omschrijft zijn verhaal zelf als; "One simple person experiencing war, no big artistic aims, no political crap, no essayism. Just me and several of my people and our lives on one side, and plentitude of bombs and death on the other."
Het boek, geschreven in het engels zal in het Nederlands vertaald worden en gepubliceerd worden door uitgeverij de Papieren Tijger. In de bijlage vindt U enkele tekstfragmenten als voorbeeld van Markovic' schrijfstijl en onderwerpkeuze.
120 Pagina's dik, zal het boek bovendien voorzien worden van foto's van de Eindhovense fotograaf Paul Beekhuis, dewelke meerdere reizen naar Servië en andere delen van voormalig Joegoslavië heeft gemaakt tijdens de Balkanoorlogen en de Kosovocrisis. Voorbeelden van dit fotografisch materiaal treft U eveneens aan in de bijlage.
Het boek van Markovic schenkt ons een unieke inside blik op wat oorlog is, wat bombardementen en het leven in een dictatuur in een mensenleven aanrichten. De oorlogen hebben Servië volledig ontwricht in zijn infrastructuur en economie. Duurzame groei is in deze omstandigheden moeilijker dan ooit geworden, en het land is decennia teruggeworpen in haar ontwikkeling.
Nederland heeft deelgenomen aan deze oorlog, maar veruit de meesten van ons hebben dat niet werkelijk zo ervaren. De Kosovocrisis was een ver-van-mijn-bed-show waarbij we ons, ondanks alle televisiebeelden, niet hoefden of konden voorstellen hoe het is om zelf gebombardeerd te worden, om elk moment opgeroepen te kunnen worden voor de dienstplicht in een leger wat etnische zuiveringen uitvoert, om geen informatie meer te kunnen vertrouwen omdat alle berichtgeving hetzij Servische, hetzij NATO-propaganda betreft, terwijl informatie in een oorlog van levensbelang kan zijn.
Markovic geeft ons die bewustwording wel, en laat ons delen in een ervaring die anders onbereikbaar lijkt te zijn. Vandaar dat Stichting Zesde Kolonne en Stichting Vredesburo tezamen hebben besloten tot de vertaling en publicatie van zijn boek in Nederland.
De Zesde Kolonne en het Vredesburo hebben al langere tijd goede contacten lopen in voormalig Joegoslavië. Dit heeft onder andere geresulteerd in verschillende culturele uitwisselingen, het uitbrengen van een fotoboek en in de bemensing in de afgelopen drie jaar van de Buitenpost van het Vredesburo in Bosnië.
Bij al deze activiteiten stond de mondiale bewustwording, zowel hier als daar, steeds
voorop. Want een werkelijke oplossing voor vredesvraagstukken en onder-ontwikkeling in de wereld is niet mogelijk zolang mensen zich niet bewust zijn van deze vraagstukken, en zich slechts druk maken over de dagelijkse zaken die zich in hun eigen leven voordoen. Bewustwording bereikt men in onze optiek bovendien niet door slechts te smijten met gruwelijke beelden en tragische verhalen, maar vooral ook door het bieden van hoop en het aanschouwelijk maken van de menselijkheid van de ander. Deze bestrijding van verlammende machteloosheid en vijandsbeelden trachten we onder andere te bereiken door het mogelijk maken van persoonlijke contacten en in het aanraking brengen van mensen met de cultuur van die ander.
In concreto betekent dit dat we het niet willen laten bij de publicatie van een boek alleen. Behalve het door de Papieren Tijger verzorgde distributie netwerk naar landelijke boekwinkels willen de Zesde Kolonne en het Vredesburo de publicatie aangrijpen om een uitgebreid programma te lanceren, met mondiale bewustwording aan de hand van het boek als doel.
Wij denken daarbij aan het introduceren van het boek in bibliotheken, het aanbieden van gastlessen aan scholen (middelbaar- en beroepsonderwijs), het vertonen van film- en videoprogramma's en het verzorgen van exposities rondom de thema's van het boek.

De aanvraag aan Uw fonds betreft deels een voor-financiering opzet en deels een onkosten bijdrage. Daar de Zesde Kolonne en het Vredesburo non-profitinstellingen zijn, zijn wij niet bij machte de productiekosten voor eigen rekening te nemen. Een deel van de onkosten dienen terugverdiend te worden door verkoop via het Centraal Boekhuis en door verkoop direct aan participanten en leden. Een oplage van 1000 exemplaren is gekozen aan de hand van de afweging productiekosten per stuk.
Uitgeverij Papieren Tijger verwacht de volgende verkoop aantallen binnen een jaar na verschijning:
-Centaal Boekhuis: 350 stuks
-Zesde Kolonne en Vredesburo (participanten en leden): 75 stuks
Daarnaast dienen er 100 stuks verspreid te worden voor recensie doeleinden en informatiepaketten aan scholen.
Blijft over een restant van 475 exemplaren, te verkopen in de daarop volgende jaren of als buffer mocht de vraag groter zijn dan verwacht. De inkomsten uit de te verwachten verkoopcijfers kunnen echter de totale kosten niet dekken. Daarom ook een verzoek aan Uw fonds een eenmalige bijdrage te leveren aan de realisering van de boekuitgave.
Het voor-gefinancierde deel kan na een jaar teruggestort worden. Indien gewenst kunnen wij een mondelinge toelichting geven in een persoonlijk gesprek met U.

In de hoop U voldoende informatie te hebben verstrekt, in afwachting op Uw antwoord,
namens de Zesde Kolonne,
secretaris Paul Verwilligen

namens het Vredesburo Eindhoven,
algeheel coördinator Hans Matheeuwsen


Bijlagen:
1: organisatoren
2: cv Vladimir Markovic
3: beschrijving inhoud "King of Mosquitoes"
4: foto-pagina Paul Beekhuis
5: begroting (alleen op aanvraag)
6: tekstfragmenten "King of Mosquitoes"