A Inhoudelijke doelstellingen

1 kwaliteit

1.1 diepgang en verdieping
De Bergruimte is een pand met een multifunctioneel karakter. Hoewel dat aan de voorkant niet te zien is met haar sobere gevel. Achter deze gevel schuilt een waar complex: twee grote zalen, een ruime kantine, een grote kelder en de mogelijkheid tot een 7-10 interdisciplinaire ruimtes.
De gehele inrichting van het pand dateert uit eind jaren 70, vroege jaren 80 en is zodoende achterhaald maar straalt tevens een sfeer uit, die nog niet 'bestemt' is.
Met ander woorden het pand is uitermate geschikt om een nieuwe hedendaagse sobere sfeer te maken, die inge3vuld kan worden door het gebruik. Waarbij het verleden al heeft aangetoond dat een sfeervol pand (architectonische dominantie) niet direct leidt tot een vernieuwde cultuur of innovatieve gedachten. Het lijkt eerder tegenovergesteld: een pand met weinig of geen sfeerbepalende elementen vraagt om een dringendere creatieve roep.
De zeggingskracht van de Bergruimte ligt dan ook niet in de architectuur van de buitenkant en vormgeving van het interieur, maar veel meer in de configuratie van creatieve elementen die zich in het pand kunnen manifesteren.

1.2.Non-conformistisch en confronterend

Met onder andere de Re>bound programma's, die in de Bergruimte hebben plaatsgevonden. Vanaf het begin duidelijk geweest dat de mogelijkheden van het pand, de culturele potentie, het voornaamste element is. De programmering, van alle cultuur uitingen bij elkaar, naast elkaar en met elkaar, was een nieuwe vorm van cultureel programmeren in de stad (althans voor de laatste 5 jaar). Wat ook blijkt uit de navolging die hier en daar ontstaan zijn. Waarbij gedeeltelijk is aangetoond dat er een markt is voor dit soort avonden en dat iemand zijn nek moet uitsteken (wat dus in de Bergruimte is gebeurd).
Of vanuit de Bergruime is georganiseerd (de Muzieklab avonden en het Lust for Life festival in het TAC) door de Zesde Kolonne en United C. Deze beide partijen hebben in het verleden al bewezen dat ze frisse, nieuwe, onconventionele evenementen en programma's kunnen maken, plaatsen en verkopen.

1.3 kunsthistorisch oogpunt

De partijen die nu zitting hebben in de Bergruimte zijn al een lange tijd actief in Eindhoven:
-Global Cultural Ambassy is een vernieuwde voortzetting van de horeca onderneming LeBeat (op het Stratumseind) Waarbij LeBeat vooral een publieksfunctie heeft gehad is het bij GCA op dit moment meer een achtergrond organisatie, met publiek activiteiten nationaal en internationaal. Maar met een zelfde opzet: om een podium te geven aan beginnende kunstenaars zoals in LeBeat waar een hele dans/muziek cultuur in ontstaan. (Samplism, Red Zone, Jamacain Jukebox, Boogie Knights)
- United C. is al sinds eind jaren '80 bezig met het maken van een dansmultimedia totaal theater. Laat steeds jonge en nieuwe makers en uitvoerders in hun producties toe. Zijn in Benelux een bescheiden maar zeer serieus begrip en nemen nu ook meer activiteiten op zich door een festival te organiseren (het enige onafhankelijke theater festival in Eindhoven) en jonge\beginnende regisseurs de kans te geven.
-Zesde Kolonne heeft in de periferie van Europa een behoorlijke naam weten op te bouwen met culturele programma's en uitwisselingen. Daarnaast heeft de 20 jaar lang een begrip als Aktiviteitencentrum 2B weten te runnen. Zonder structurele subsidie of ander overheid steun.

Alle drie de organisaties hebben binnen Eindhoven een behoorlijke reputatie op het gebied van muziek, theater, film en video, beeldende kunst en Internet design.
Zijn bekend met zowel oude technieken (zoals analoog geluid opnemen, echte fotografie, super 8 en 16 MM, zeefdruk, toneel en dans) als de nieuwste vormen van creëren (flash, DVD, Xhtml, Java, DV en HiDef).
En hebben een netwerk aan kunnen leggen in de afgelopen 20 jaar, dat zich door heel Europa en Noord Amerika uitspreidt.

1.4 verhouding kwaliteit aanbod-publiekaantallen

De Bergruimte is een podium voor een beperkt aantal mensen. Niet in het uitsluiten een creatieve of een intellectueel publiek, maar in de omvang van het gebouw. Met een maximum van 250 a 300 personen in de Bergruimte vol. Uitverkocht.
De Bergruimte zet haar zinnen dan ook niet op een massa cultuur. Ze zet haar zinnen niet op het binnen halen van zo veel mogelijk publiek of om het maken van zoveel mogelijk omzet.
De functie van de Bergruimte is die van een onderzoek podium, waar met kwaliteit geëxperimenteerd kan worden. Waar het veld verkent kan worden. Waar een cultuur kan groeien en uitbreiden.

In Eindhoven is een gebrek aan podia waar vernieuwende activiteiten kunnen plaats vinden. Omdat deze vernieuwende activiteiten bijna nooit kosten dekkend of financieel rendabel zijn. Waarbij de grotere zalen zichzelf uitsluiten van kleinere niet-commerciële producten. Een enkele keer springt er, als uitzondering op de regel, een productie uit, die zowel een publiek trekt als een innovatief karakter heeft. Maar voor het overgrote deel zijn zalen zoals de Schouwburg, Muziekcentrum, Plaza Futura en de Effenaar helaas niet meer de plaatsen waar een vernieuwing of een onderzoek kan plaats vinden. Hun opstart kosten en overhead zijn voor de experimentele groepen vaak al voldoende om een productie te maken.
De functie van de Bergruimte ligt dan dus ook in het laten ontstaan en rijpen van dit soort producties. Producties die nog te klein (pril/subtiel/onderzoeksfase) zijn voor een Plaza Futura, Effenaar of Mu.Echter zij kunnen in de Bergruimte groeien en klaargemaakt worden voor een groter publiek.
En voor een vernieuwende en experimentele productie/uitvoering is het dan ook voldoende om een nieuwsgierig en leergierig publiek van 100/150 makers/programmeurs binnen te halen.
De verhouding van kwaliteit en publiek aantallen ligt bij de Bergruimte dan ook heel reëel bij een gespecialiseerd geïnteresseerd kritisch publiek, wat de weg egaliseert voor een groter publiek, op andere locaties in de stad.
Zodoende kan de Bergruimte een duidelijke impuls zijn tot een versterking van de creatieve sector, om als schakel station te dienen voor de verschillende culturele organisaties

1.5 onderdeel/relatie basis infrastructuur

De Kleine Berg is al jaren aan het evolueren tot een gezellige horeca straat, met hier en daar een boetiek en een kunstzinnige georiënteerde galerie. En waar nog steeds gemotoriseerd verkeer daarheen mag gaan. Met de komst van een aantal nieuwe restaurants in de straat, de toekomstige verandering van het voormalige politiebureau (hoek Keizersgracht) is het bijna wenselijk om aan het andere eind van de straat een culturele afsluiter te creëren. Om zo de Kleine Berg mooi in te kapselen en om te toveren in een culinair culturele straat.
De Bergruimte kan naast een repetitieplek, produktiewerkplaats en makers podium, ook een publieksfunctie voor overdag en in de vroege avond hebben. Met het creëren van een 'niet commercieel' multimedia dag café (is er is niet in Eindhoven!!!), kan een belangrijke culturele stroming in Eindhoven, waar nu nog geen plaats en locatie voor zijn en waar wel degelijk een markt voor is, gerealiseerd worden.
Met een belangrijke factor dat het de gemeente in principe geen extra geld kost. Alleen het beschikbaar stellen van een gebouw.
Daarnaast is de Bergruimte uitermate geschikt om klein festival te herbergen en te organiseren, waarbij zelfs te denken valt aan een klein buitenpodium op de kop van de straat (hoek Grote Berg).
Bovendien is de Bergruimte de laatste culturele locatie aan die rand van de binnenstad (op de Fabriek na, maar dat ligt wel erg ver buiten de stad) en kan zodoende dienen in de cirkel van het TAC in het Westen en de Effenaar in het oosten, samen met het theater Het Klein (denk aan festival), als doorloop plek naar het Wilhelmina plein.
En voor 02.00 uur als opstart plek voor en 'nachtje uit' in de binnenstad.

1.6 oordeel deskundigheidsraad/adviescommissie

De Bergruimte zit aan de onderkant van de midden sector.
Kan en zal als opstap dienen voor de kleine zaal van de Effenaar, middenzaal van Plaza Futura, concertpodium in menig café etc.
Kan en moet dus programmeren met een risico (creatief) en vernieuwend omdat het nieuwe, kleine, frisse en schijnbaar onbeduidende theatergroepen, muzikale acts, beeldende kunstenaars naar Eindhoven halen of uit Eindhoven op laten treden. (deels een functie zoals Pop Ei met de vrijdag avond concerten, of Southern Shorts van de Plaza Futura). Het budget is veel kleiner en via een uitgebalanceerde overhead (bewust lage huiskosten, apparatuur op maat, per project huren) kan de organisatie veel flexibeler handelen. En dus daarmee inspelen op de markt en haar aanbod.
In de Bergruime kan geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van programmeren, nieuwe vormen van organisatie en verantwoordelijkheden. En kan de Bergruimte dienen als een vrij en open podium voor de buurt en de stad. Te denken valt aan inpassing in verschillende festivals in de stad of al gesubsidieerde instellingen zoals het CKE, Van Abbemuseum, Beeldenstorm of Daglicht.
Ook voor Brabantstad en de Randstad kan de Bergruimte van betekenis zijn. Zo zijn er meerdere events waarbij de roep om programmering in Eindhoven zeer zeker op prijs gesteld wordt.
Door de huidige kontakten in het landelijke netwerk (WORM-R'dam, L'Aventturra-Tilburg, Pavlov-Groningen, Re/sort-Montevideo, Kraakgeluiden-A'dam, de Kikker-Utrecht, Produktiehuis Brabant, Verkade fabriek, Club KOE-DenBosch) en internationale adresbestanden (Luik, Aken, Koln, Antwerpen, Gent, Brussel, Berlin, Wenen, etc.) kan een Bergruimte in Eindhoven uitgroeien naar een interessante veelbetekende op marktcomforme wensen programmerende cultuur fabriek.

2 laboratoriumfunctie

De laboratorium functie van een gebouw als de Bergruimte kan als volgt gestaafd worden:

De Bergruimte bevindt zich midden in Kenniswijk. Heeft de mogelijkheid om een geluidsstudio in de kelder te realiseren. Heeft de kennis voor super 8, 16 MM, digitale video, analoge en digitale fotografie, webdesign, digitale werkplaats, dans en choreografie deskundigheid, theatermakers, muzikanten en beeldende kunstenaars nu al in huis.(zie organisaties onder punt 1.3).

Beschikt de Bergruimte over twee ruime zalen waar theater, dans, muziek, decor, beeldende kunst en pre-produkties met gemak gemaakt en gepresenteerd kunnen worden. De zalen en andere ruimten kunnen onafhankelijk van elkaar opereren.

Beschikt de Bergruimte over een 5 tal interdisciplinaire ruimtes op de eerste verdieping aan de Kleine Berg zijde, waar kleine creatieve bedrijven, die een aanvulling zijn in het huidige creatieve bestand, zich vestigen om zodoende een compleet cultureel aanbod te waarborgen.

Bestaat de mogelijkheid om aan de straat zijde een cultureel dagcafe te realiseren waardoor een publiek bijna bij de maker op schoot zit. Of andersom de maker bij het publiek aan tafel kan schuiven. Wat in praktische zin kan resulteren in een publieks doorloop op de dinsdag middag om 14.00 uur. Of waar op de Internet computers een creatief groepje zit te vergaderen over een 3-D animatie terwijl hun buurman gewoon e-mail zit te checken.

Uit ervaring (20 jaar activiteitencentrum 2B) is gebleken dat een groep verschillende creatieve uitingen bij elkaar bijna altijd leiden tot een nieuwe vorm van samenwerken, en zodoende de mogelijkheid ontstaat, om tot een nieuwe vorm binnen het culturele spectrum te komen.

Het is belangrijk om een sfeer te creëren waar een bepaalde mate van vrijheid wordt genoten. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld lage onkosten voor het gebruik van de ruimte, de vrijheid te geven van de werktijden (24/24 op 7), verschillende vormen bij elkaar zetten (zo kan een schilder best een paar weken met een muzikant dezelfde ruimte gebruiken), eigen verantwoordelijk geven (sleutel/opruimen/koffie zetten e.d.) en de mogelijkheid creëren om hun/het werk te exposeren/showtime te geven.

De Bergruimte kan een laboratorium bij uitstek zijn. Mede omdat de logistiek van de ruimte/n elkaar beïnvloeden. Mede omdat de locatie in de binnenstad ligt. Waarmee we willen zeggen dat de voorwaarden voor een laboratorium zeer verschillende en erg ruim zijn. Daarmee ook niet te vangen in een aantal regels of voorwaarden. Het zijn dan ook de secondaire voorwaarden zoals cafés, supermarkten, winkels, die een productieplaats interessant maken.

De Bergruimte is een top laboratorium, op inderdaad, een top locatie. En waar dankzij anderhalf jaar intensief programmeren (Re>bound) is uit gebleken dat de makers EN het publiek er graag wil komen (ondanks de sfeerloze ruimte) en waar men graag op hun bek wil gaan (makers) en verrast wil worden (publiek).

Tevens heeft de binnenstad van Eindhoven een klein podium nodig, dat zich naast de bestaande podia (Effenaar, Altstad, Bakkerij, Wilhelmina) zich kan bezig houden met programmering van niches in de markt. Zo wordt er jaren geklaagd dat er geen podium is voor Post-Rock. Improvisatie muziek en free-jazz moeten nu stede een geschikte locatie zoeken. Na het verdwijnen van het Apollohuis is de nieuwe muziek uit Eindhoven verdwenen. En kunnen glitsj en avantgarde labtop herrie niet in Eindhoven optreden. Daar kan de Bergruimte met een bescheiden podium in voorzien (ook omdat deze muziek soorten vanwege hun geringe publieke belangstelling op de andere podia niet tot financiële haalbaarheid komen)

Tenslotte kan de Bergruimte overdag een broedplaats zijn voor theater en dans producties en in de avond een zaal voor bandjes, geluidsexperimenten en uitvoeringen van theater of dans. Door de twee zalen en een ruime kantine kan er parallel geprogrammeerd worden. De praktijk heeft al uitgewezen dat er in twee zalen 4 tot 6 acts per dag kunnen werken/uitvoeren. Dit dan nog naast de kantoorruimten en kelder.

3 versterking levendige binnenstad

Er is een bakker naast de deur, vier CD winkels in het blok, een gespecialiseerde fotozaak naast een pin automaat. La Place en de Bommel, verse sju en het Smitje in de straat.
Echter in de avond is dit gedeelte van de Kleine Berg akelig stil en slechts een doorgang, een uitval weg.
Door het actief gebruiken van Bergruime ontstaat een verlevendiging van dit gedeelte van de binnenstad. Tevens vergroot dat de aantrekkings kracht voor een publiek om deze straat lopend in te gaan en zodoende de verdere binnenstad te verkennen.

In samenwerking met Berlage, de Bommel en ander restaurants kan een culinair culturele passe-partout ingesteld worden. Hiermee kun je voor het culturele gedeelte eerst culinair bijtanken. Met de galeries en CD winkels kunnen kleine festival georganiseerd worden. Wat te denken van de DVD-theek om premières van nieuwe DVD's te laten plaats vinden in Bergruimte. Fotoshoots voor kappers (ook voldoende aanwezig op de Bergen kunnen plaats vinden in de zaal van de Bergruimte)
En na 02.00 uur zal het publiek zich een weg weten vinden naar de Stationskwartier, Dommelstraat of Stratumseind.

Stel dat de straat autoluw of vrij is ontstaat er een wandel winkel gebied dat in sfeer en bescheidenheid perfect aansluit bij de grote projecten in de stad. In de weekenden kunnen verschillende markten gehouden worden. Zeker een gezellige kwalitatieve rommel- en antiek markt passen perferkt in deze setting.

4 versterking Designstad

De betekenis van de Bergruimte voor de Designstad is dat de studenten van de Design academie naar de publiek activiteiten in de Bergruimte komen en deel nemen aan de avond.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de ruimte beschikbaar te stellen voor de 'Week van Design'. Door de meerdere ruimten kan er naar wens geëxposeerd worden. Veel licht, donker, wit of zwart, klein of groot.

Verder is al gezegd dat de Bergruimte in de Kenniswijk ligt.
En dat de zalen de mogelijkheid bieden om televisie studio te kunnen fungeren.
Dat het lunch café een doorgeef luik kan zijn voor de in de Bergruimte gemaakte internetradio.

B randvoorwaardelijke doelstellingen

1 verbetering en handhaving kwaliteit uitvoering

De Bergruimte kan als volgt georganiseerd worden:
- een stichting of vereniging zorgt voor overkoepelende organisatie (contact gemeente, subsidie aanvragen, onderhoud gebouw, onderhoud interieur, financiële voorwaarden, verhuur agenda e.d.). 2 a 3 betaalde banen- diploma's/gespecialiseerd
- een dagelijkse beheerderfunctie is altijd aanwezig en controleer op afspraken (huur, schoonmaken)- een aantal parttime banen diploma’s/veelervaring/gespecialiseerd
- programmaatje wordt gedaan door een groep programmeurs (specialisten op hun gebied) en zij verdelen de publiekstijd van de ruimtes (muziek. theater, kunst, film etc.) iedereen vrijwillige basis, met mogelijkheid tot beperkte vergoeding
- mogelijkheid tot huren van de ruimtes in verschillende dagdelen
- verhuur van het kantoor gedeelte
- verhuur van het multimedia dag café gedeelte aan particuliere uitbater/zelf in eigen beheer)

Met een 24/24 op 7 dagen per week kan een financieel haalbare positie bereikt worden.
Door met een vrijwillige programmering (onbetaald) te werken komen er mensen die hart voor de zaak hebben en een zeker specialisme met zich mee brengen. Er zijn dertig dagen in een maand en dus kunnen er dertig programmeurs aan de slag. Verzekert van een grote variëteit en een pre voor een laboratorium functie.
Tot deze stelling is gekomen nadat de ervaringen uit verschillende zalen, popcentra, broedplaatsen en andere kunstencentra zijn bestudeerd. Slechts een enkel centrum loopt financieel rendabel EN is er een avontuurlijke programmering.

In deze tijd van culturele bezuiniging en de uitholling van de welvaartsstaat is een beroep doen op de vrijwillige bijdrage van organisatoren, artiesten en technici misschien een zielige daad om het hoofd boven water te houden. Maar van de andere kant, die veel interessanter is het op een dergelijk manier organiseren en structureren van een centrum wel doorspekt van passie en gedrevenheid. De drang en sleur van een vaste baan in de culturele sector is de doodsteek voor een programmering. De balans van de financiële draagkracht naar de accountant toe en creatieve verantwoording naar een publiek komen zelden bij elkaar.

2 financiële gezonde instelling

Sponsering met betrekking tot uitvoering program is zeker mogelijk.

Vragen in basis geen subsidie aan de overheid, alleen voor speciale programma's

Aanschaf van dure apparatuur vermijden. Geluids en licht systemen huren. Aanschaf betekent onderhoud, betekent personeel e.d.

Het pand is gemeentelijk bezit. De beheerfunctie en invulling van het gebouw kan gebeuren op een particuliere basis (denk aan verpachting van het pand). Waarbij de beheer functie verzorgd wordt door de stichting of vereniging, die de Bergruimte zal gaan beheren. Daarbij kan een termijn afgesproken worden (3 tot 5 jaar). En waarbij gesproken kan worden over vervolg termijnen.

3 markt

Positief
En sommige organisaties zullen dit zeker als concurrentie vervalsend bestempelen met de argumentatie mbt. vrijwillig, lage overhead, gratis of goedkoop pand.
Maar als een centrum als de Effenaar of straks de nieuwe Plaza Futura en met het oog op Strijp S een levendige culturele functie willen hebben te vervullen zijn centra als TAC, het Stroomhuis en de Bergruimte een essentieel onderdeel van de culturele ladder. Uit ervaring hebben we gezien dat tijdens de Effenaar/Aktiviteitencentrum 2B periode beide centra er wel bij vaarden. Zowel de Effenaar, omdat zij de experimenten van 2B kon overnemen, als 2B omdat zij kon ageren tegen een 'commercieel' poppodium. Deze culturele concurrentie zorgen voor avontuurlijke programma's en een levendig klimaat.

De Bergruimte afzetten tegen het TAC of een Stroomhuis, of zelfs de Fabriek is een interessant terrein voor de creatieve enthousiasteling. Ieder centrum heeft zijn eigen dynamiek en zodoende haar eigen creatieve spin-off. Vaak is het nu al voorgekomen dat kunstenaars en groepen van Bergruimte naar het TAC zijn gegaan. Of van het TAC naar de Fabriek.
Het gaat dan niet alleen om locatie of tijd, maar ook over sfeer en netwerk. Over doorkunnen groeien en de mogelijkheid van ontplooiing.

Entree laag houden en een scherpe prijs voor drank, gebruik ruimten, extern programmeren.

De cultureel economische spin-off voor de stad Eindhoven in van grote waarde en kan op jaar basis rekenen op een aardig bedrag uitkomen.
We hebben het dan alleen nog maar over het parkeergeld wat geïnd wordt, om bij de Bergruimte te kunnen parkeren.

4 flexibiliteit mbt financiële middelen

In dit stadium en in deze tekst lijkt het ons niet gepast om over financiële flexibiliteit te praten of te schrijven.
Dit wordt pas zinvol als er een duidelijke toekomst voor geschoteld kan worden.
Met andere woorden: als de gemeente in principe ja zegt op deze tekst en plannen kan worden gedacht in financiële verwezenlijking.
Pas dan als de Bergruimte ka blijven dus.

5 efficiency

5.1 functies binnen instelling

Door de mogelijkheid van verhuur/gebruik kunnen andere instellingen in Eindhoven gebruik maken van de ruimte (wat nu ook al gebeurt). Door daar een presentatie aan te koppelen kan een dit als een tegenprestatie gezien worden. Dit is productief voor het creatieve klimaat.

5,2 samenwerking

Plaatselijk: TAC, Gaslab, Fabriek, Overslag, AE-lot, Carte Blanche, Alice, Strijp S, Area 51, Osmose, Mosiac Viviant
Interlokaal: boa. Ruimte X - Tilburg, Cacaofabriek - Helmond, Club KOE - Verkadefabriek - Den Bosch,
ID FX - Breda
Provinciaal: Productiehuis Brabant, Vereniging Brabantse Filmtheaters
Nationaal: Worm - Rotterdam, Montevideo - Amsterdam, Dziga - Nijmegen,
Pavlov - Groningen
Internationaal: Need Compagnie, Berlin Vzw, Cactus - België, Messing Network Oostenrijk, New Faces - Minsk, Labin Art Express - Kroatië, ....- Servië, Artemide - Italië, ....- Portugal

6 cultuur educatie

Bestaat altijd de mogelijkheid om de ruimte voor educatie in te richten (zowel tijdelijk, parttime als permanent), in oktober 2004 wordt er meegewerkt aan het CKV programma.

7 pluriformiteit

Dat is het toverwoord voor de huidige samenleving. En de Bergruimte zal daar zeker geen nee op zeggen. Met een Turks café als buren. Tegenover zit een Japans afhaal/restaurant. Verder een Chinese winkel en een Thais restaurant. Plus nog veel meer.
De cultuur van de Bergruimte kan als wit bestempeld worden. Helaas is het moeilijk om de verschillende culturen die in Eindhoven rond dwalen bij de Bergruimte naar binnen te halen. Let wel op dat we spreken over het verleden, de afgelopen jaren. Acteurs en dansers uit Europa en de wereld zijn er voldoende geweest. Om te repeteren en voor te bereiden. . Op dat moment zijn we vergeten dat dat midden in de binnenstad tot een voorstelling is verworden.
Voor het publiek wat in de Bergruimte kan komen behoort zeker heel de wereld. Zo ook de kunst die te zien is en gemaakt gaat worden.
Daarnaast kunnen ook kinderen en ouderen gebruik maken van de ze ruimte (mits de ideeën passen in de doelstellingen) Wij zijn dus geen zalen verhuur bedrijf voor de kaartende medemens. Maar voor lezingen, vingerverf middagen en bijeenkomsten van culturele georiënteerde activiteiten is zeer zeker plaats.


8 rol gemeente

De rol van de gemeente is gering.

Wat betreft de basis voorwaarden, het pand, bestaan de volgende mogelijkheden:
- geef het om 'niet' aan de huidige gebruikers, stel een contract op en profileer je ermee als gemeente
- verhuur aan de stichting/vereniging Bergruimte
- verkoop het voor een gunstige prijs (cultureel acceptabel) en stel een contract op over de culturele verantwoordelijkheid van de koper.

Als er niet aan verkoop/koop wordt gedacht kan de rol van de gemeente duidelijk worden in een meerjarige evaluatie, waarbij een toetsing plaats vindt.
Ook bij verkoop kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Zij kan het pand tegen een symbolisch bedrag overdragen aan de op te richten stichting of vereniging. Bij deze overdracht kan zij eisen dat de invulling van het pand cultureel moet zijn. Dat speculatie en ander gewin verboden is. En meer van dat soort zaken.
Tevens kan zij eisen als het project mislukt, dat het pand weer onder B&W valt, om zodoende een nieuwe bestemming, of een heroverweging van het gebruik te overwegen.

De culturele invulling van de Bergruimte getoetst aan de criteria volgens de nieuwe cultuurnota van de Gemeente Eindhoven.