Inleiding

ENclave 3001 is een toekomstig cultuur project, waar verschillende op cultuur gericht organisaties, zich samen voegen tot een levendig cultuurcluster. Dit project richt zich op het voormalige Van Gend & Loos gebouw, aan de Fuutlaan in Eindhoven. Deze locatie, aan de rand van het centrum en naast het Zuidelijk Toneel Hollandia, is uitermate geschikt om ENclave 3001 te kunnen ontplooien.

Aanleiding

Cultureel Centrum de Effenaar, gevestigd op Dommelstraat 2A, gaat vernieuwen.Het gedeelte van het pand waarin de Zesde Kolonne gevestigd is (op Dommelstraat 2B) gaat tot park omgetoverd worden, waardoor de stichting en een aantal, binnen Activiteiten 2B gevestigde organisaties, nieuwe huisvesting nodig hebben.Het vertrek zal plaats moeten vinden voor eind 2001.

Terugblik

Als initiator van ENclave 3001, is stichting Zesde Kolonne als culturele-organisatie actief sinds 1984.De stichting is opgestart om producten van audiovisuele aard in eigen beheer te ondersteunen, te produceren, te realiseren en/of onder de aandacht van een publiek te brengen.In de loop der jaren is de Zesde Kolonne uitgegroeid naar een organisatie, waarbinnen klein en grootschalige projecten van idee tot presentatie, begeleid en gerealiseerd worden.De afgelopen 15 jaar heeft de Zesde Kolonne in Activiteitencentrum 2B in ruime mate geŽxperimenteerd met de mogelijkheden van kunst en cultuur, ateliers, voorstellingen en presentaties.Hierdoor heeft de Zesde Kolonne een basis gelegd en capaciteiten verworven, om dit nieuwe project, in samenwerking met andere gelijksoortige organisaties, in een vernieuwde vorm voort te kunnen zetten.

Nieuwe stappen

Initiatief

Het verdwijnen van activiteitencentrum 2B en het daarmee gepaard gaande culturele gat wil de Zesde Kolonne opvullen met een initiatief.Het initiatief is gedoopt: ENclave 3001.De voormalige Van Gend & Loos gebouwen aan de Fuutlaan kunnen vorm geven aan dit masterplan.ENclave 3001 is een logisch vervolg op Aktiviteitencentrum 2B: van handige knutsel-punks uitgegroeid naar kunst en cultuur specialisten, van vrijwilligers naar gedreven free-lancers, en van 'rommel maar aan' aktiviteit naar internationaal culturele uitwisselingen.Naast de Zesde Kolonne zien wij een aantal organisaties die op verschillend terrein een inbreng zouden kunnen leveren, hetzij in realisatie, ontwikkeling of exploitatie van de ENclave.

Techniek en cultuur

Eindhoven heeft de naam vooral een technische stad te zijn.Eindhoven, echter, heeft ook een zeer gedifferentieerd aanbod van kunst en cultuur.ENclave 3001 is de plaats waar die twee elkaar ontmoeten.Dit is buitengewoon interessant voor een dergelijke ontmoetingsplaats.De synergie tussen kunst en techniek zal tot verassende resultaten leiden.We zien ENclave 3001 als een cluster van creatieve bedrijven, zelfstandige wetenschappers, vrije beroeps-beoefenaars, kunstenaars, educatieve initiatieven, E-commerce activiteiten, en multifunctionele ruimtes.

Locatie

In de omgeving en het gebouw van Van Gend & Loos is fysieke (en emotionele) ruimte beschikbaar om concrete invulling te geven aan manifeste behoeften voor innovatieve cultuur.Als buren van Zuidelijk Toneel Hollandia, midden in de Kenniswijk, aan de rand van het centrum, parallel aan het spoor en in een gebied waar de ontwikkeling en bestemming nog te bepalen is, kan een nieuw cultureel eiland ontstaat met uitstraling ver over de stadsgrenzen heen.De nieuwe huisvesting brengt voor een groot aantal culturele organisaties nieuwe mogelijkheden en biedt de gelegenheid om lang bestaande wensen, te kunnen samen koppelen in het project ENclave 3001

Broedplaats en kruisbestuiving

Deze brief is geschreven om duidelijk het nut weer te geven van een broedplaats voor kunst en cultuur in Eindhoven. Kruisbestuiving kan vanuit een organisch geheel plaatsvinden tussen disciplines die dat nu (nog) niet of geforceerd doen.ENclave 3001 is de concretisering van het idee, dat het complex van kunst, creativiteit en nieuwe bedrijvigheid, in een nu nog onherkenbare zone van het centrum als toevoeging kan dienen aan de stadsdynamiek.ENclave 3001 moet als een productiefabriek functioneren en bestaan uit:

- creatieve werkplaatsen waar ideeŽn geboren en (in concept) uitgewerkt worden

- scheppende werkplaatsen waar conceptuele ideeŽn daadwerkelijk verwezenlijkt worden

- implementatie in commercieel haalbare toepassingen met betrekking tot kunst en cultuur

- atelier ruimtes waar vrijelijk geŽxperimenteerd kan worden.

 

ENclave 3001 slaat een brug tussen:

digitaal en analoog

educatief en productief

non-profit en commercieel

 

Ontwikkelingen in Eindhoven

Er is voldoende aanleiding om tot vorming van een cluster voor cultuur te komen:

1. Het ontstaan van clusters die door technologische motieven worden beheerst: Technische Universiteit Eindhoven (met EutechPark en Twinning), High Tech Campus Philips, Multimedia Park Ekkersrijt (Omroep Brabant, IAE),Witte Dame (Design Academy, EDC, Philips Design)

2. Daarnaast vinden we de zeer waardevolle creatieve, kunstzinnige, producerende, kleinschalige en nieuwe bedrijvigheid die het waard zijn een aparte 'plaats' te krijgen.

3. De aanstekelijke en inspirerende werking die de realisering daarvan heeft is een voorwaarde voor een gezonde woon-, werk- en leefcultuur in een 'global city'.

4. De terugtrekking van Philips uit het centrum, waardoor gebouwen en terreinen, teruggegeven aan de stad, vrij komen voor nieuwe invulling. Er pleit veel voor hergebruik, reÔntegratie in de stad, nuancering en karaktervorming van het stadshart, substantieel stimuleren van starters.

De rol en positie van ENclave 3001

ENclave 3001 is een:

Organisch multimedia-dorp in de stad;

Verrassend terrein en interessant industrieel gebouw;

Plaats voor inspiratie en innovatie;

Smeltkroes van (vak)culturen;

Locatie voor nieuwe bedrijvigheid;

Park voor creatieven en innovators; laagdrempelig cultuur eiland;

Toonbeeld van vernieuwing en

Voedingsbodem voor diversiteit.

 

Toekomstige Gebruikers van ENclave 3001

Voorlopige (onvolledige lijst) van gegadigden:

Stichting Complete Media Twee

omni diverse stichting op gebied van beeld, geluid, cultuur

Instituut Mobile Culturele Ondersteuning

multi diverse organisatie in het gebeid zeefdrukken, culinaire evenementen, workshops en gast ateliers

www.amaro.nl

Fridael Interieur

Trash Metal Ware

Stichting Zesde Kolonne

produktiehuis en voorwaarden scheppende organisatie in binnen en buitenland

initator ENclave 3001

Reacties en informatie:

info@kolonne.nl