ANBI-status Stichting 6de Kolonne

Stichting 6de Kolonne is door de Belastingdienst
toegelaten als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hieronder publiceren we de gegevens die voor
de toekenning van die status van belang zijn.

Statutaire naam: Stichting 6de Kolonne
Bij het publiek bekend als: Zesde Kolonne
Fiscaal nummer: 0067.76.802
KvK-nummer: 41089652

Postadres
Postbus 2089,
5600 CB Eindhoven - NL

Bezoekadres
Artspace Flipside
Tarwelaan 56 a atelier 113
5632 KG Eindhoven

Doelstelling
het stimuleren, ondersteunen en verspreiden
van niet-commerciŽle artistieke, multimedia producten
van kunstenaars, makers en uitvoerders
die anders geen kans zouden hebben deze onder
de aandacht te brengen van belangstellenden.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het organiseren van muzikale uitvoeringe,
tentoonstellingen en andere kunstzinnige aktiviteiten
- het uitgeven van cassettes, video's en andere audio visuele
producten
- al hetgeen in de ruimste zin met het verstaande verband houdt

Bestuur
Voorzitter: Pia Meuthen
Secretaris: Paul Verwilligen
Penningmeester: Barbara Mullin
Uitvoerend commissaris: Luk Sponselee

Beleidsplan
Voor de periode 2016 – 2020 wil de 6de Kolonne
de volgende beleidslijnen uit zetten:
- verzelfstandiging van Artspace Flipside
- opzetten van een (internationaal) distrubitienetwerk voor uitgaves uit Eindhoven
- culturele programmatie in Artspace Flipside, verschillende locaties in Eindhoven
- begeleiden van staigiers en werklozen binnen het sociaal cultureel domein tbv kunst/culturele klimaat
- het verder uitwerken en realiseren van internationale culturele uitwisselingen

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Jaarverslag
Het meest recente†financieel en inhoudelijk jaarverslag van de stichting vindt u hier.