May 2th,1998
E55 Expo Wien
Part two of the E55 ralley
An Exibition travelling through europe
 Element of Time
E55 is de Europese code voor de snelweg tussen Stockholm  en Athene. In het laatste weekend van augustus 1997 hebben een veertien-tal teams het traject tussen Linz en Berlijn vice versa afgelegd met het doel de route te documenteren voor een reizende tentoonstelling. Element of Time is een reconstructie deze route en geeft een beeld van de reis door de ogen en oren van de verschillende teams. Het geeft de waarneming weer, in een gesloten ruimte, en laat de verdikking zien;
600 Km
in 30 meter.
In een tijdlijn wordt de reis opnieuw beleeft door middel van foto's, dia's, video, geluid en drie-dimensionale objecten. Element of Time gaat over snelheid, informatie, tijd, afstand, individuele
ervaringen en lokale bezienswaardigheden. E55 - Element of Time is te beleven in Aktiviteitencentrum 2B, Eindhoven. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 9 mei '98. Daarnaast is er vanaf 20.00 uur een avondvullend programma,verzorgt door
Vorsicht Bissiger Hund!.
Het programma van dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 8 mei, tussen 17.00 en 21.00 uur, Vul.varia is een culinaire en culturele reis, onder andere met medewerking van het Mobiel Culinaire Offensief.
Reserveren gewenst!
In het weekend is de tentoonstelling ook te zien op zondag 9 mei en 16 en 17 mei, van 14.00 t/m 18.00 uur. De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking van de volgende
organisaties:  Challence Trophey E55:
Nur Schrec - Berlijn
organisatie tentoonstelling Element of Time:
 Messing Network - Wenen en Zesde Kolonne - Eindhoven
Technische ondersteuning:
Do Not X Ray - Dordrecht; KX - Eindhoven;  Aktiviteitencentrum 2B
Financiële ondersteuning:
Gemeente Eindhoven; De Fabriek - Eindhoven;